Matsalarna på Borealis

Öppettider

08:15 - 08:30      Hämtning av förbeställd frukost

08:30 - 09:30      Frukost

11:15 - 11:30      Hämtning av förbeställd lunch

11:30 - 13:00      Lunch (Rest.Kracken)

11:30 - 14:00      Lunch (Polyeten/Matnestet)

14:00 - 14:30      Hämtning av lunch till skiften


Frukost beställs mellan   07:00 - 08:00

Lunch beställs mellan     10:00 - 11:00

Beställningar till Rest.Kracken kan göras på nr: 7178 alt. e-post: rest.kracken@coor.com

Beställningar till Rest.Matnestet kan göras på nr: 6351 alt. e-post restaurang.matnestet@borealisgroup.com


Vänliga hälsningar

Personalen